Ula.eesti — uus linna aed — on looduse, taimede ning põnevate ideede maailm.


Me toetame biofiilse disaini (biophilic design) filosoofiat ja esteetikat ning püüame läbi oma loomingu edastada mõtet, et inimene on looduse lahutamatu osa ja vajab igapäevast kokkupuudet taimedega ja mitmekesiste looduse elementidega.


Kaasaegne linnaelanik veedab suurema osa oma eluajast kinnistes ruumides, mis mõjub negatiivselt vaimsele ja füüsilise tervisele.

Uued tehnoloogiad ja materjalid ning sisedisaini trendid pakuvad uudseid võimalusi taimede ja looduslike elementide kasutamiseks igapäevaelus,
mis ühendavad linnainimese sidet loodusega, loovad meeldiva keskkonna tööks ja eluks ning täiendavad siseruumi ilmet.

Ula.eesti pakub võimalust vaadata taimi interjööris teistmoodi ja eelistab looduslikke materjale, mis on enamasti eestimaised.

E-poes on võimalik tutvuda meie toodete kollektsiooniga.